Podklady pre záverečné práce si môžete nechať profesionálne pripraviť

Vysokoškolské i postgraduálne štúdium je veľmi často náročné. K tomu máme obvykle brigády, dokonca často pracujeme na full time. Nie je výnimkou ani to, že študujeme dve školy naraz. Obdobie prípravy a odovzdávania záverečných prác je potom skutočne veľmi náročné. Nechajte prípravu podkladov na asistentovi a ušetrite čas pre výskum k záverečnej práci, či k prípravám na jej obhajobu a záverečné skúšky.

Požiadavky na záverečnú prácu sú občas nelogické. Máme daný počet normostrán, ktoré musíme odovzdať. Pritom nejde o nič iné, než o rešerše a citácie z iných overených, hodnoverných a hodnotných zdrojov. Kvôli ich vyhľadávaniu a snahe nespliesť sa pri správnom použití citácie či dokonca pri správnom formátovaní stránky, nám nakoniec zostáva málo času na vlastný výskum a závery. Nie je ničím neprofesionálnym nechať si k teoretickej časti podklady pre záverečné práce pripraviť externe a až následne ich zhrnúť.

Ďalšiu pomoc môžeme vyžadovať pri správnom formátovaní textu podľa pravidiel záverečných prác, ale taktiež pokiaľ ide o jazykovú korektúru finálneho textu. Naša záverečná práca totiž musí byť správna aj po jazykovej a pravopisnej stránke.

Písanie podkladov na kľúč

Projekt ePodklady.sk dáva dohromady tým schopných asistentov, ktorí sú schopní na kľúč pripraviť podklady k záverečným prácam. A to na všetkých stupňoch štúdia. Podklady je možné spracovať nielen v slovenskom, ale aj v anglickom jazyku.

V našich podmienkach stále nie sme navyknutí delegovať prácu. Niekto môže mať pocit, že sme na práci nepracovali samostatne. Preto máte garantovanú diskrétnosť a anonymitu pokiaľ ide o zadanie prípravy podkladov teoretickej časti práce. Samozrejmosťou je vysoká kvalita a odbornosť, ktorú zaručuje aj výber asistentov pre prípravu prác. Každý text je originálny, takže sa nemusíte báť obvinenia z plagiátorstva.

Rýchle spracovanie je samozrejmosťou

Nestíhate? Každý kvalitný text a príprava podkladov vyžaduje určitý čas. Napriek tomu ePodklady.sk garantujú veľmi rýchle dodanie spracovaných podkladov. Počíta sa aj so zapracovaním prípadných pripomienok z vašej strany. To nijak nenavyšuje pôvodnú cenu objednávky a je zadarmo.

Projekt ePodklady.sk už pomohol s prípravou viac ako 300 projektov a pripravil takmer 15 000 stránok, čo odpovedá 26 miliónom znakov. Toto číslo stále rastie, takže v tejto chvíli je už určite ešte vyššie. Po tom, čo požiadate o spracovanie podkladov, dostanete kalkuláciu ceny. Obecne sa za písanie podkladov v slovenskom jazyku platí od 8 do 12 € za normostranu, a to podľa typu práce. Cena formálnej korektúry je 2,5 € za normostranu. Pokiaľ potrebujete spracovať podklady v anglickom jazyku, je cena od 15 do 20 € a formálna korektúra 5 € za normostranu. Dohodnúť sa je možné aj na platbe na splátky. Zapracovať je možné podklady k bakalárskej, diplomovej, rigoróznej, atestačnej, dizertačnej, MBA aj habilitačnej práci.