Čistiace utierky sú kľúčovou súčasťou ochrany životného prostredia

Climate Partner potvrdzuje, že čistiace utierky MEWATEX znižujú záťaž pre životné prostredie.

Bratislava 1. februára 2022.  Čistiace utierky MEWA majú nižší vplyv na životné prostredie ako utierky na jedno použitie. Vyplýva to z porovnávacej štúdie environmentálnej poradenskej spoločnosti Climate Partner, ktorá sa špecializuje na klimatickú neutralitu. Najväčší rozdiel spočíva v spotrebe vody, energie a v emisiách CO2.

Climate Partner ponúka spoločnostiam riešenia na ochranu klímy. Zaoberá sa uhlíkovou stopou, stratégiami ochrany klímy alebo klimaticky neutrálnymi produktmi, ktoré sú podporované medzinárodnými projektmi znižovania emisií. Climate Partner bol preto tiež poverený kontrolou emisií CO2 pri výrobe opakovane použiteľných čistiacich utierok MEWATEX a jednorazových utierok vyrobených z celulózy, ktoré sa po jednom použití likvidujú a nahrádzajú novými.

Nasledujúce výsledky ukazujú významnú časť ekologickej stopy utierky MEWATEX, ktorú je možné využiť priemerne 25-krát oproti dvom druhom jednorazových utierok. Celkovo je možné čistiacu utierku MEWATEX až 50-krát znovu použiť.

Pri každej výrobe dochádza k spotrebe prírodných zdrojov a produkcii skleníkových plynov. Čím dlhšiu životnosť výrobok má a čím viackrát sa môže použiť, kým je potrebné ho vymeniť, tým sú preukázateľne menšie jeho ekologické dopady.

Rozdiel v spotrebe vody pri výrobe čistiacej utierky MEWATEX je 4538 litrov. V prípade utierky zo 100% celulózy je to 188 500 litrov. Ďalším zásadným rozdielom je spotreba energie: MEWATEX spotrebuje 35 % toho, čo jednorazová utierka. Ide o 31 kWh a v druhom prípade 87 kWh.

Aj pri emisiách skleníkových plynov, ktoré vznikajú pri výrobe oboch čistiacich produktov, je ekologická bilancia priaznivejšia pri utierkach na niekoľkonásobné použitie: 11,0 kg CO2 pri MEWATEX a 33,3 kg pri jednorazových utierkach. To znamená, že čistiaca utierka MEWA zaťažuje životné prostredie takmer trikrát menej.

Nakoniec je potrebné spomenúť množstvo použitej látky, kde je rozdiel viac ako pozoruhodný. Na výrobu celulózovej utierky je potrebných 25,5 kg, zatiaľ čo pri čistiacej utierke MEWATEX postačí 0,5 kg textilu.

Všetky premenné boli vypočítané na základe jedného kila nečistôt, ktoré boli odstránené testovanými produktmi a 25-násobného použitia čistiacej utierky MEWA.

Ďalšie informácie o záväzku MEWA k životnému prostrediu nájdete na týchto stránkach:

Zodpovednosť voči životnému prostrediu: Naša zaangažovanosť I MEWA


Foto MEWA: Nemecký poskytovateľ textilných produktov sa spolieha pri ich praní na ohľaduplnosť k životnému prostrediu. Čistiace utierky je možné až 50-krát vyprať a znovu použiť.

MEWA Textil-Management

Kompletnému textilnému servisu sa spoločnosť MEWA venuje už od roku 1908. V zdieľaní textílií je tak priekopníkom. Dnes MEWA so svojimi 45 pobočkami zásobuje podniky po celej Európe pracovným a ochranným oblečením, čistiacimi utierkami, rohožami pre zachytávanie oleja alebo podložkami. To všetko vrátane starostlivosti, údržby, skladovania a logistiky.

Výrobky pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je možné objednať v katalógu. O viac ako 190 000 zákazníkov z odvetvia priemyslu, remesla, obchodu alebo gastronómie sa stará približne 5700 zamestnancov. V roku 2020 dosiahla skupina MEWA obrat 745 miliónov eur a jedná sa tak o poprednú firmu pôsobiacu v textilnom manažmente. Spoločnosť bola mnohokrát ocenená za svoje úsilie v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, zodpovedného správania alebo vedenia značky.

Ďalšie informácie o textilnom manažmente MEWA získate na:

MEWA Textil-Service SR s.r.o., Varšavská 29, 83102 Bratislava, Tel.: +421 2 44636097

Fax: +421 2 44462908, E-Mail: bratislava@mewa.sk, www.mewa.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *