LTE prináša obraz aj zvuk

VoLTE a ViLTE. Záhadné skratky, ktoré možno niečo hovoria milovníkom kvalitných moderných technológií. Vďaka nim a rýchlemu mobilnému internetu môžete vo vysokej kvalite nielen telefonovať, ale sa aj navzájom vidieť. VoLTE zabezpečí prenos hlasu a ViLTE aj obrazu.   

Aké výhody prináša najnovšia technológia a ako ju možno využiť? LTE je v súčasnosti symbolom rýchleho mobilného internetu. Táto technológia má ale omnoho viac. Prináša nový štandard pre komunikáciu. Veľmi kvalitnú, úspornú a rýchlo spojovanú.

VoLTE umožňuje uskutočniť hovory priamo v 4G sieti. Nie je potrebné prepínať zariadenie do 2G alebo 3G siete. ViLTE umožňuje videotelefonovať bez špeciálnej aplikácie. Pri volaniach nemíňate dáta, ale predplatené minúty.

 

Sprístupnenie                                                                         

Aby ste mohli využívať technológiu volaní cez LTE vo vysokom rozlíšení VoLTE a technológiu telefonovania cez video ViLTE, musia vám ju sprístupniť samotní výrobcovia zariadení. Následne takto aktivované mobilné telefóny príslušný operátor podrobí špeciálnym testom. Aby zistil, že fungujú správne za akýchkoľvek okolností. Čo je dôležité najmä v prípade tiesňových hovorov.

Získate tak kvalitnú technológiu videotelefonovania. Počas hovoru sa môžete bez problémov aj vidieť. Operátori v sieťach podporujú plynulý prechod videohovoru z ViLTE do VoLTE. A zasa v prípade požiadavky do klasickej mobilnej telefónnej GSM siete. Pre správne fungovanie je tiež potrebné mať nainštalovaný najnovší firmvér od výrobcu.

Za hovor cez technológiu VoLTE alebo ViLTE by ste pritom nemali platiť nič navyše. Hovory by mali byť účtované štandardným spôsobom. Pre aktivovanie služieb VoLTE a ViLTE zvyknú operátori používať spoločný SMS príkaz.

 

Čo je to VoLTE

 

VoLTE je skratka anglického označenia technológie Voice over Long Term Evolution. A teda o možnosť telefonovania cez LTE siete. Telefonovanie prostredníctvom LTE siete je zaujímavé z niekoľkých dôvodov. Z pozície operátorov ide o zásadnú technologickú zmenu. Zjednodušene povedané, pri VoLTE sa hlas prenáša cez internet. Úplne presne cez IP protokol.

VoLTE sa bude výrazne rozvíjať s pribúdajúcim množstvom kompatibilných zariadení a v budúcnosti bude predstavovať hlavný spôsob hlasovej komunikácie. Na všetkých telefónoch, ktoré podporujú LTE, ale nie je pre ne sprístupnená funkcia VoLTE. Tesne pred samotným hovorom telefón prepne do siete 3G alebo 2G. Funguje to tak, že bežne pracujete v LTE sieti. V momente, keď máte prijať hovor alebo ho uskutočniť, automaticky sa telefón pripojí do nižšej siete. Celý hovor tak uskutočníte cez takúto sieť. Po jeho ukončení sa telefón zase automaticky prepne do LTE siete. Aj to je príčina, prečo je dĺžka štartu, teda zostavenia hovoru, dlhšia ako pri VoLTE.

VoLTE má aj svoje isté obmedzenia. Predovšetkým nefunguje v každom LTE smartfóne. Telefón ho musí podporovať. Navyše je VoLTE tak značne komplikované, že aj keď ho dokáže podporiť, každý operátor má svoje špecifiká pre fungovanie VoLTE vo svojej LTE sieti. Potrebujete teda aktualizovať firmvér. Ten VoLTE v danej sieti a danom smartfóne následne povolí.

Medzi výhody VoLTE patrí aj kvalita prenášaného zvuku. VoLTE na prenos hlasu využíva zhruba trojnásobnú kapacitu dát oproti 3G sieti. Týmto podporuje širšie zvukové spektrum, vďaka čomu je hovor omnoho kvalitnejší. Poskytuje účinnejšie potlačenie okolitých ruchov. Na to, aby technológia fungovala, ako má, musí ju podporovať nielen váš smartfón, ale tiež  smartfón volaného. A rovnako obe LTE siete.

Ďalšou vítanou výhodou je rýchlosť spojenia. Pri klasickom telefonovaní môžete čakať aj niekoľko sekúnd. Až po nich sa na druhej strane začne zvonenie. VoLTE by pritom malo zvoniť prakticky hneď. Aj do dvoch sekúnd. V neposlednom rade zrýchľuje tiež posielanie SMS správ.

 

Čo je ViLTE

 

Všetky na to určené telefóny podporujú nielen volania vo vysokom rozlíšení VoLTE, ale tiež  videohovory cez 4G sieť. A to je tá druhá skratka ViLTE. Teda Video over LTE. Vďaka tejto službe sa môžu telefonujúci počas hovoru aj navzájom vidieť. Sieť príslušného operátora podporuje plynulý prechod videohovoru z ViLTE do VoLTE. Ak treba, tak následne do klasickej mobilnej GSM siete.

Na rozdiel od príbuzných aplikácií je v prípade ViLTE kvalita prenosu garantovaná. Takýto hovor v sieti vytvorí prioritný komunikačný kanál. A ten má prednosť pred dátovými prenosmi.

Počas VoLTE hovoru ostáva telefón pripojený aj v LTE sieti. Čo umožňuje, že môžete súčasne datovať aj telefonovať. Cena volaní je rovnaká. Tarifikácia ako bežné hovory. Výhodou VoLTE je značne rýchle spojenie s volaným číslom a vyššia kvalita hovoru.

Táto služba je v smartfónoch k dispozícii už dlhšie. Sieť podporuje plynulý prechod videohovoru z ViLTE do VoLTE. Následne v prípade potreby do klasickej mobilnej GSM siete. A to podľa toho, kde sa aktuálne nachádzate.

Pre využitie služby Video over LTE musia používať obaja telefonujúci mobil s podporou tejto technológie. Zároveň by ste mali mať tiež aktivovanú službu VoLTE. O aktiváciu stačí len požiadať na zákazníckej linke svojho operátora. Aktivovaním VoLTE môžete automaticky využívať aj ViLTE.