Problémy, ktoré výrazne znižujú komfort rodín žijúcich v panelákových bytoch

Absencia nových bytových domov núti mnohé rodiny hľadať si bývanie v mestách práve v starších panelákoch. Mnohé staršie paneláky sú postavené ešte v 70. rokoch minulého storočia a neprešli zatiaľ výraznejšími rekonštrukciami.

Obyvatelia starších panelákov tak pociťujú technické nedokonalosti, problémy, ktoré výrazne znižujú ich komfort. 

Chýbajúci bezbariérový prístup

Mnohé osoby žijúce v panelákoch majú problém vyjsť schodmi do vchodu. Chýbajúci bezbariérový prístup robí problémy takmer všade. Tento prístup by uľahčil pohyb starším ľuďom, zdravotne postihnutým osobám, ale mnohokrát aj rodinám s malými deťmi. Práve kočíky majú častokrát problém dostať sa ku vchodu aj napriek koľajam na schodoch.

Problémy môže robiť aj nedostatok priestoru na stavbu bezbariérového prístupu, alebo odmietavý prístup obyvateľov paneláka. Takýto bezbariérový prístup môže navrhnúť správa budov, avšak bez súhlasu obyvateľov to nebude možné zrealizovať.

Žiadny kamerový systém pred vchodom 

Ďalším problémom, ktorý výrazne znižuje komfort rodín žijúcich v panelákových bytoch, je chýbajúci kamerový systém pred vchodom. Vstup do paneláku by mal byť chránený pre každý prípad. Zabráni sa tak vstupu nepovolaných osôb do paneláka, chráni vstup pred vandalmi a inými neprispôsobivými osobami, ktoré sa najmä počas zimy budú snažiť dostať do vchodu, aby sa ukryli pred mrazivým a sychravým počasím.

Aby sa obyvatelia bytov cítili bezpečnejšie, okrem bezpečnostných vchodových dverí by mali apelovať na zavedenie kamerového systému pred vchodom. Dokonca aj správa bytov v Bratislave, ktorá spravuje paneláky na bratislavských sídliskách, navrhuje vo veľkom zavedenie týchto kamerových systémov do panelákov, ktoré ich ešte zavedené nemajú.

Zníženie komfortu rodín žijúcich v panelákoch môžu spôsobiť aj problémy s výkyvmi teplôt v nezateplených panelákoch. Ak v takýchto panelákoch žijete, navrhnite na domovej schôdzi riešenie týchto problémov. Pomôcť môže dôkladne zateplenie paneláku.

 

Zdroj obrázka:

Autor:TKalinowski  / Shutterstock.com