Udržateľnosť a ochrana životného prostredia ako firemná filozofia

Služby MEWA to je ochrana životného prostredia v praxi

Bratislava, november 2021: MEWA ako poskytovateľ textilných služieb ponúka čistiace utierky v systéme na opakované použitie už 113 rokov. Ochrana životného prostredia a šetrné zaobchádzanie so zdrojmi sú pre nás prioritou už viac ako 30 rokov. To sa týka výrobných procesov, ako aj samotných produktov a služieb. Pre podnik je jednou z najdôležitejších úloh neustály vývoj environmentálnej techniky. Nie je náhodou, že bol spoločnosti MEWA, ako prvej v odbore textilných služieb, udelený v roku 1997 medzinárodný ekologický certifikát podľa normy ISO 14001.

Prvé nákladné auto s vodíkovým pohonom

MEWA je v ohľade udržateľnosti a šetrného zaobchádzania so zdrojmi neustále priekopníkom. Ako prvá nemecká spoločnosť je MEWA aktuálne medzi päťdesiatkou vybraných podnikov, ktoré využívajú v každodennej prevádzke jedno z prvých vodíkových nákladných vozidiel na svete. V praxi to znamená, že MEWA jazdí na švajčiarskych cestách s nulovými emisiami. Tento projekt je jedinečný vďaka využitiu zeleného, ​​CO2 neutrálneho vodíka. Na jeho výrobu sa používa CO2 neutrálna elektrina z vodných elektrární. Emisie z kamiónu sa teda skladajú výhradne z čistej vodnej pary. Celkom sedem vodíkových nádrží garantuje dojazd viac ako 400 km.

Výrobné procesy šetrné k životnému prostrediu

MEWA tiež podporuje zodpovedný prístup k životnému prostrediu svojimi ekologickými výrobnými procesmi, rekuperáciou tepla, termickým využitím nečistôt vzniknutých praním, čistením odpadových vôd, recykláciou surovín a v neposlednom rade prostredníctvom technicky prepracovaného kaskádového systému hospodárneho využívania vody. Čistiace utierky MEWA je možné vyprať a znovu použiť až 50-krát. Pri preprave a skladovaní produktov sa spolieha na textilné vrecia na bielizeň a odolné kontajnery SaCon. To znamená, že spoločnosť MEWA je vždy o krok vpred, pokiaľ ide o ochranu životného prostredia. Šetrí totiž zdroje a minimalizuje odpad.

MEWA Textilmanagement: www.mewa.sk

Prvé nákladné auto na vodík jazdí vo Švajčiarsku. (Foto: MEWA)

Pri praní v rámci servisných služieb podporuje MEWA šetrné zaobchádzanie so zdrojmi. Čistiace utierky je možné vyprať a znovu až 50-krát použiť. (Foto: MEWA)

MEWA Textil-Management

Kompletnému textilnému servisu sa spoločnosť MEWA venuje už od roku 1908. V zdieľaní textílií je tak priekopníkom. Dnes MEWA so svojimi 45 pobočkami zásobuje podniky po celej Európe pracovným a ochranným oblečením, čistiacimi utierkami, rohožami pre zachytávanie oleja alebo podložkami. To všetko vrátane starostlivosti, údržby, skladovania a logistiky.

Výrobky pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je možné objednať v katalógu. O viac ako 190 000 zákazníkov z odvetvia priemyslu, remesla, obchodu alebo gastronómie sa stará približne 5700 zamestnancov. V roku 2020 dosiahla skupina MEWA obrat 745 miliónov eur a jedná sa tak o poprednú firmu pôsobiacu v textilnom manažmente. Spoločnosť bola mnohokrát ocenená za svoje úsilie v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, zodpovedného správania alebo vedenia značky.

Ďalšie informácie o textilnom manažmente MEWA získate na:

MEWA Textil-Service SR s.r.o., Varšavská 29, 83102 Bratislava, Tel.: +421 2 44636097

Fax: +421 2 44462908, E-Mail: bratislava@mewa.sk, www.mewa.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *