Zoznámte so separátormi magnetických častíc, ktorých kvality ocenia viaceré firmy

Vo viacerých priemyselne zameraných firmách je potrebné zabezpečiť plne funkčné stroje, aby neohrozili zdravie tých, ktorí ich obsluhujú.

Vo väčšine priemyselne zameraných firmách sú potrebné aj tzv. magnetické separátory, resp. separátory magnetických častíc. Ak ste sa s týmito zariadeniami ešte nestretli, práve v nasledujúcich riadkoch vám ich bližšie predstavíme.

Definícia separátoru magnetických častíc 

Ako už z názvu vyplýva, separátor magnetických častíc má za úlohu separovať z materiálu magnetické častice, nečistoty. Jedná sa o separáciu kovov, ktorej hlavným zmyslom je predovšetkým vytriedenie kovových magnetických nečistôt z materiálu. Materiál, z ktorého sa triedia magnetické nečistoty, môže byť rôzneho skupenstva. Môže byť tuhý, alebo tekutý. Na základe toho si potom objednávajte separátor magnetických častíc. Ak si kúpite magnetický separátor na tuhé zmesi, nemôžete v ňom triediť magnetické nečistoty z tekutej zmesi.

Dávajte si na to veľký pozor pri objednávaní.

Zachytenie nežiaducich kovových nečistôt musí byť stopercentné, inak by ohrozovalo ďalší proces manipulácie s materiálom. Rozhodujúcim faktorom je aj to, ako je materiál dopravovaný. Celý proces ovplyvňuje aj abrazívnosť, teplota a zrnitosť.

Eddy current separátor

Veľmi obľúbeným magnetickým separátorom je magnetický separátor nemagnetických kovov. Jedná sa o indukčný separátor nazývaný aj Eddy current separátor.

Potrebovať ho budú najmä firmy, ktoré chcú separovať nemagnetické kovy od nekovových materiálov, napríklad plast, drevo, sklo, alebo papier. Takýmto separátorom separujete potrebné časti, ktoré klasickým magnetickým separátorom neseparujete.

Ak potrebujete oddeliť magnetické častice alebo nemagnetické kovy, objednajte si kvalitný magnetický separátor podľa potreby. V prípade, že sa nevyznáte v ponuke, vyberte si overený eshop s magnetickými separátormi, v ktorom vám ochotne poradia konkrétny model magnetického separátora.

 

Zdroj obrázka:

Autor: Lestertair / Shutterstock.com