Ako sa delia laboratórne váhy?

Ak by sme hľadali tie najpresnejšie váhy, zamierili by sme do laboratórií v zdravotníctve a farmácií, či do vedeckých a výskumných centier. Všade tam sa používajú váhy, ktoré súhrne označujeme ako laboratórne. A sú to práve laboratórne váhy, ktoré sa vyznačujú nadštandardnou presnosťou. Aj tie sa však ešte delia na 4 podkategórie.

Technické a predvažovacie váhy

Najmenej presné váhy používané v laboratóriách sú technické váhy. Sem spadajú váhy, ktoré majú najmenší zobraziteľný dielik 0,1 g alebo väčší. Preto sa používajú „len“ na hrubé kontrolné váženie, pri ktorom nie je vyžadovaná extra vysoká presnosť váženia.

Ďalšou kategóriou sú presné laboratórne váhy, označované aj ako predvažovacie váhy. Ich dielik je v rozmedzí 0,001 – 0,1 g. Používajú sa pri príprave vzoriek v laboratóriách, či príprave liekov v lekárňach a taktiež na váženie šperkov v klenotníctve.

Analytické a mikroanalytické váhy

Nasledujú analytické váhy. Či už hovoríme o analytických váhach Kern, alebo o váhach iných výrobcov, ktorý takto presné váhy dokážu vyrobiť, ide o veľmi citlivé laboratórne prístroje, ktorých dielik je v rozmedzí 0,01 – 0,1 mg. Používajú sa v laboratóriách, v ktorých je potrebné veľmi presné meranie malých vzoriek, napríklad na analýzu vzoriek v zdravotníckych laboratóriách, farmakológii alebo aj vo vedeckých a výskumných centrách. Už však ide o váhy, pri ktorých je dôležitá aj miestnosť, v ktorej sa používajú. Je potrebné, aby v nej bolo čo najmenej rušivých vplyvov. Vyžadujú si aj jemné zaobchádzanie a pravidelnú kontrolu.

Tými najpresnejšími váhami sú mikroanalytické a ultra mikroanalytické váhy. Ich dielik je v rozsahu 0,1 – 1 µg. Ich hlavným využitím je farmácia a taktiež firmy, ktoré pre svoju činnosť potrebujú merať s veľmi vysokou presnosťou. Špeciálne požiadavky sú však kladené aj na prostredie, v ktorom sa bude vážiť, aby nedochádzalo k ovplyvňovaniu výsledkov.

Zdroj obrázka:

Autor: zinkevych / Stock.adobe.com

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *