Umenie komunikácie je dôležité treba aj v IT

Priemerná mzda v odbore informačných technológií je síce vyššia ako v iných zamestnaniach, avšak aj tu platí, že zhruba dve tretiny zamestnancov berú menej a priemer zdvíha tretina s výrazne nadpriemernými príjmami. Ako sa teda dostať medzi tú hornú tretinu?.

Niet pochýb o tom, že schopnosť efektívnej komunikácie zohráva podstatnú úlohu, nech chceme dosiahnuť čokoľvek, dokonca aj úspech v IT sektore. Tajomstvo skutočného úspechu môže byť pritom v mäkkých schopnostiach (z angl. soft skills). Čo si pod týmto pojmom predstaviť? Popri komunikácii ide o osobný koučing, schopnosť organizácie času a tímovej práce, umenie jednať s ľuďmi a motivovať druhých alebo napríklad stres manažment. Uvedené zručnosti sú kľúčové nielen pri vykonávaní zamestnania, ale hodia sa aj v bežnom živote.

Prakticky všetky firmy zaujíma, či je (potenciálny) zamestnanec schopný sa adaptovať na rýchlo sa meniace pracovné prostredie. Spomínané zručnosti teda analyzujú už v momente prijímacieho konania s cieľom odhaliť, či bude kandidát pre firmu prospešný. Zamestnávatelia prihliadajú aj na to, či je uchádzač ochotný investovať popri zamestnaní aj do ďalšieho vzdelania a je schopný sa prakticky uplatniť. Tiež prípadné povýšenie v súčasnom zamestnaní so sebou nesie množstvo nových povinností, ktoré z veľkej časti zahŕňajú práve schopnosť zvládať soft skills. Zrazu pod sebou máte tím, ktorý čaká na pokyny a ktorý musíte správne motivovať. Treba sa vedieť strategicky rozhodovať a svoje rozhodnutia obhájiť, zvládať time management a konfliktné situácie, komunikovať efektívne s vedením, podriadenými aj s klientmi a pritom zvládať emócie a odolávať stresu.

Mäkké zručnosti je možné rozšíriť a prehĺbiť v rámci postgraduálneho štúdia, konkrétne treba v rámci manažérskeho vzdelávacieho programu MBA (Master of Business Administration). Štúdium je zamerané prakticky a zahŕňa okrem už uvedeného aj schopnosť emočnej inteligencie alebo zásady leadershipu. Získaním titulu MBA zvýšite svoju kvalifikáciu a hodnotu na trhu práce. Ponuka programov, ktoré je možné v rámci MBA študovať na Cambridge Business School, je naozaj široká a vyberú si v nej podnikatelia nielen v IT odvetví, členovia stredného a vyššieho manažmentu aj tí, ktorí chcú efektívne zvládať trendy moderného manažmentu. Na Cambridge Business School je možno zvoliť si MBA program Management soft skills. Zásadný prínos štúdia MBA tkvie predovšetkým v získaní zručností a znalostí naprieč rôznymi odbormi a zisk schopností, ktoré podporia Váš ďalší kariérny aj osobnostný rast. Preto neváhajte a vyplňte svoju prihlášku ešte dnes a vykročte tak za lepšou budúcnosťou.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *